Základní moduly a funkce systému K-actus:


Objednávka cloudové verze systému K-actus:
K-actus Online

Máte zájem o plnou licenci systému K-actus určenou pro provoz na vašem serveru? Kontaktujte nás.
 • Evidence výkonů
 • Schvalování fakturace
 • Zainteresovanost pracovníků
 • CRM & Marketing
 • Projekty, úkoly a organizace týmů
 • Parametrizace a optimalizace smluv
 • Evidence smluv a plných mocí
 • K-actus Online - používejte snadno odkudkoliv, z PC, tabletu, mobilu

 

K-actus je komplexní informační systém pro podporu procesů v daňových, účetních, právních a auditorských kancelářích. K-actus je léty prověřený systém, který je aktivně využíván již od roku 2006 v podmínkách kanceláří různých velikostí.

K-actus je flexibilní, systémově nenáročný s několika variantami licence od provozu v cloudu (K-actus Online) po časově neomezenou nevýhradní licenci určenou pro instalaci K-actusu na Váš server.


Moduly systému K-actus:

 • ÚKOLY
  • vazby úkolů ke konkrétním firmám a konkrétním zakázkám
  • tvorba týmů pracujících na zakázkách s určením konkrétních funkcí jednotlivých členů
  • automatické individuální upozorňování na úkoly
 • VÝKONY
  • evidence parametrů smluv s klienty (paušály, hodinové sazby, počty hodin v ceně paušálu atd..) pro konkrétní zakázky
  • průběžná evidence výkonů zaměstnanců provedených na konkrétních na zakázkách s možností vedení záznamů timesheet
  • automatická příprava podkladů pro fakturaci (automaticky zohledněny smluvní podmínky - paušály, hodiny v ceně,sazby jednotlivých zaměstnanců v konkrétní zakázce atd...)
  • podpora schvalovacího procesu jednotlivých fakturací
  • automatické rozpočítání zainteresovaností konkrétních zaměstnanců dle skutečných podílů na výsledku - systém podporuje i manuální úpravy a schvalovací proces - výstupy je tedy možné použít pro stanovení odměn
 • FAKTURACE
  • schvalování fakturace klientům
  • autoamtické generování přílohy k fakturaci
  • možnost přímého propojení s Vaším účetním software (po schválení fakturací v K-actusu mohou být automaticky vytvořeny příslušné faktury v účetním SW), nebo možnost tisku podrobných podkladů pro fakturaci včetně sumarizačních tabulek pro snadnější tvorbu faktur
  • tisk příloh k fakturacím klientům s rozpisem provedených prací (může, ale nemusí být poskytnuto klientům)
 • REPORTY
  • základní sady reportů zaměřených na zobrazení dat evidovaných systémem
  • analytické reporty zobrazující výhodnost konkrétních smluvních ujednání, efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců, nebo strategickou důležitost konkrétních klientů
  • možnost vývoje libovolných reportů dle Vašich aktuálních potřeb včetně grafických interpretací atd..
 • EVIDENCE DOKUMENTŮ
  • evidence čísel a platností plných mocí
  • evidence čísel a platností smluv
 • MODUL CRM & MARKETING (beta)
  • správa kontaktů u Vašich klientů
  • přiřazení rolí jednotlivým kontaktům,
  • zatřídění kontaktů do libovolných skupin
  • zatřídění firem  do libovolných skupin
  • hromadné odesílání personifikovaných emailů
  • individualizovaná komunikace s kontakty
  • hromadné odesílání individualizovaných emailů dynamicky definovatelným skupinám příjemců (např. všem ředitelům firem, kterým vedeme mzdové účetnictví)
  • samozřejmostí je vkládání jmen, příjmení, názvů firem apod. do textů emailů
  • automatické odesílání přes Váš smtp server (=minimalizace rizika identifikace emailu jako spamu)
  • vyhodnocování zpráv: odesláno xyz emailů, z toho přečteno yyy, statistiky prokliků na odkazy v emalu včetně konkrétních příjemců a na co kliknuli
  • vedení přehledu co, kdy a komu bylo komunikováno
  • a řada dalších funkcí
.. nahoru


Aktuálně pro Vás připravujeme:

 

Máte zájem o nové funkce? Staňte se našimi Beta testery - dostanete nové moduly a funkce několik týdnů, či měsíců před jejich oficiálním spuštěním na testování zcela zdarma. Možnost zajímavých slev na pořízení nových modulů.

.. nahoru

 

Systém Evidence výkonů

K-actus je nové označení systému "Evidence výkonů", který je používán již od roku 2006 nejenom v kancelářích daňových poradců, účetních, auditorů a advokátních kancelářích po celé České republice. Potřeba změny názvu vyplynula z přirozené evoluce systému, kdy se funkce evidence výkonů stala jen jednou z částí komplexního a neustále rozšiřovaného systému K-actus.

.. nahoru