K-actusmoderní systém pro daňové, účetní, právní a auditorské kanceláře

Vyzkoušet K-actus Online!

Evidence a schvalování dovolených

Pro letošní podzimní aktualizaci K-actusu připravujeme novou funkci evidence dovolených.


Konceptem je zatím zcela základní evidenční nástroj. Tedy v systému K-actus si může každý uživatel zažádat o dovolenou a žádost je poté předána ke schválení vedoucímu, ten může dovolenou potvrdit, nebo zamítnout - bude k tomu mít i přehled o dovolených ostatních členů útvaru i o všech minulých žádostech daného pracovníka. V K-actusu pak budou přehledně evidovány všechny žádosti a dovolené (zamítnuté žádosti, potvrzené žádosti, uskutečněné dovolené, stornované dovolené,..).


Na základě podnětů vás- našich zákazníků jsme pak připraveni modul dále rozvíjet dle reálných potřeb (např. o fond dovolené). Budeme rádi, když nás kontaktujete s vašimi podněty, připomínkami a návrhy. Očekáváme, že funkce bude součástí aktualizace 10/2016.tags: novinka   

Sdílet tuto stránku