K-actusmoderní systém pro daňové, účetní, právní a auditorské kanceláře

Vyzkoušet K-actus Online!

Aktualizace K-actusu 9/2015

V průběhu září byla všem společnostem využívajícím K-actus či K-actus Online poskytnuta pravidelná  aktualizace systému K-actus.

Zaměřili jsme se tentokrát především na rychlost systému a vylepšení práce v něm. Kromě "neviditělných" vylepšení směřujících k ještě rychlejším odezvám systému se dočkalo změn i například schvalování fakturací:

V průběhu léta se také dále rozrostl počet společností využívajících K-actus. Zapojení dalších firem znamená i nové impulsy pro další rozvoj systému K-actus a přínos pro všechny. Jsem navíc velmi rád, že se tak opět stalo i na základě doporučení stávajících uživatelů K-actusu.tags: novinka   

Sdílet tuto stránku