K-actussystém pro fakturaci a vyhodnocování práce vašich zaměstnanců

Vyzkoušet K-actus Online!

K-actus Online

K-actus Online je cloudovou verzí systému K-actus. K-actus Online je poskytován jako služba - v praxi to znamená, že veškeré náklady spojené s provozem systému, zálohováním a zabezpečením dat jsou vyjádřeny fixním měsíčním paušálem.

Měsíční paušály:

V ceně paušálu je:

Objednávku/aktivaci služby lze uskutečnit emailem zaslaným na info@k-actus.cz (do emailu prosím uveďte i seznam uživatelů K-actus Online s emailovými adresami pro zřízení uživatelských účtů). Aktivace je na dobu neurčitou - jako zákazník máte možnost kdykoliv aktivaci zrušit a systém K-actus Online přestat využívat bez jakýchkoliv sankcí, či nákladů spojených s ukončením.Sdílet tuto stránku