K-actussystém pro fakturaci a vyhodnocování práce vašich zaměstnanců

Vyzkoušet K-actus Online!

Evidence a schvalování dovolených

Vyzkoušejte si novou funkci evidence a schvalování dovolených.


K dispozici je zatím základní evidenční nástroj. Tedy v systému K-actus si může každý uživatel zažádat o dovolenou a žádost je poté předána ke schválení vedoucímu, ten může dovolenou potvrdit, nebo zamítnout - bude k tomu mít i přehled o dovolených ostatních členů útvaru i o všech minulých žádostech daného pracovníka. V K-actusu pak budou přehledně evidovány všechny žádosti a dovolené (zamítnuté žádosti, potvrzené žádosti, uskutečněné dovolené, stornované dovolené,..).


Na základě podnětů vás- našich zákazníků jsme pak připraveni modul dále rozvíjet dle reálných potřeb (např. o fond dovolené). Budeme rádi, když nás kontaktujete s vašimi podněty, připomínkami a návrhy.tags: novinka   

Sdílet tuto stránku